28 fevereiro, 2010

Gianfranco Ferré | FW2010 Fashion Show
The Fashion Show:


Gianfranco Ferré | Fall Winter 2010 Fashion Show
Milan Fashion Week


.via./.via.

(clic on pic to enlarge for better view)

2 comentários: